0704-53 34 57humidab@gmail.com

Fuktskador

Låt oss hjälpa dig med dina fuktproblem

Fuktproblem är snarare regel än undantag.

Över hälften av alla hus i Sverige får någon gång skador på grund av fukt och så många som 25 % av alla nya byggnader har fuktskador redan innan någon har flyttat in. Så gott som dagligen kan man läsa i tidningar, eller på nätet, om tvistemål mellan byggare och husägare eller hussäljare och husköpare som har sin upprinnelse i fukt.Som köpare väger man tämligen lätt om man upptäcker fukt i efterhand, eftersom huset säljs ”i befintligt skick”. Bevisbördan är tung och därför gäller det att ge akt på följande varningssignaler innan köpehandlingarna skrivs på:

  • Lukt i källaren.
  • Material, t. ex .träväggar och parkettgolv som svällt eller spruckit.
  • Mögel och missfärgningar.
  • Saltutfällning (vita fläckar) på mur eller vägg.
  • Svampbildning.
  • Förekomst att småkryp (silverfiskar, hästmyror, spindlar m. fl.).
  • Kondens på fönster.
  • Fönster och dörrar som är svåra att öppna.
Detta gäller  eftersom man tidigare inte var så noga med dräneringen. Källaren var tänkt som tvättrum och förvaringsutrymme, inte som allrum, hemmakontor eller gästruga
10 000-tals fuktskador varje år.